Jag håller flera workshops och kurser per termin i sömnad och hantverk. Du hittar mer information via länkarna.

S Ö M N A D S K U R S E R
S Ö M N A D  G R U N D K U R S
K L Ä D S Ö M N A D
S Y  B A R N K L Ä D E R
S Y – L A N

Helgträff tillsammans med andra sy- och hantverksglada. Du tar med egen utrustning, material och projekt och får inspireras av andras skaparglädje. Anordnas ca 2 gånger per år i stor, rymlig lokal inklusive mat och fika – så att du kan fokusera en hel helg åt att bara skapa! Med vår sammanlagda kunskap och erfarenhet kan vi också tipsa och hjälpa varandra.